Vítejte v prezentaci společností GEEMAT a.s.

Společnost GEEMAT a.s., založená na základě dlouholetých zkušeností v oboru je zárukou,

kvalitních a cenově dostupných služeb v oblasti likvidace odpadů.

Společnost disponuje vlastní technikou potřebnou pro zajištění všech nabízených služeb

na svoz komunálního odpadu, objemného odpadu, čištění komunikací, zimní údržbu a

další služby ...

Komplexní služby v odpadovém hospodářství

  • Svoz a odstranění komunálního odpadu pro města, obce a živnostníky
  • Svoz a zpracování separovaných složek odpadu
  • Mobilní sběr nebezpečných odpadů
  • Letní čištění a zimní údržba komunikací
  • Údržba městské zeleně
  • Pronájem a vývoz objemných kontejnerů
  • Provoz sběrných dvorů
  • Odvoz a odstranění nebezpečných odpadů
  • Evidence odpadů, poradenská činnost

Zavolejte zdarma na naši infolinku: 800 406 406

Komplexní odpadové hospodářství